Ciepła ramka – co to takiego?

Szyba zespolona łączy dwie i więcej tafli szklanych, łącząc je materiałem dystansowym. Bardzo istotnym elementem, który stanowi o konstrukcji szyby zespolonej jest ramka dystansowa. Niegdyś produkowana z aluminium, które teraz zastępuje się stalą, bądź zaawansowanymi technologiczne tworzywami sztucznymi. Za co odpowiada ramka dystansowa i co powinniśmy o niej wiedzieć?

Ramka dystansowa odpowiada za połączenie tafli szklanych w strefie brzegowej. Miejsce te, jak wykazały obserwacje i badania, jest szczególnie narażone na utratę ciepła. Co więcej, nierzadko w tym miejscu pojawia się zjawisko mostka cieplnego. Początkowo ramkę produkowano z taniego i ekonomicznego aluminium. Z czasem producenci stolarki okiennej zaczęli prześcigać się w tworzeniu materiału, który będzie zapewniał bardzo dobrą izolację, a jednocześnie ograniczy powstawanie mostka cieplnego. W przypadku przewodzącego ciepło aluminium, ciepło pochodzące od szyby wewnętrznej szybko zmierzało w kierunku zewnętrznym. Obecnie ramkę dystansową produkuje się głównie ze stali zwykłej, stali szlachetnej i innych tworzyw sztucznych. Ideałem jest tzw. "ciepła ramka", czyli skutecznie izolująca  ramka zespolona      szyby i pozwalają na oszczędną gospodarkę energią cieplną.

Warto poznać jedną z wartości, która opisuje stopień przewodnictwa ciepła przez ramkę dystansową. To współczynnik przewodzenia ciepła (symbol alfa), który w przypadku aluminium posiada wartość 160. Dla porównania, obliczenia na podstawie wytycznych normy PN-EN 12524:2003, wynoszą odpowiednio dla stali - 50, a dla stali nierdzewnej - 17. W rankingu zdecydowanie wygrywają poliwęglany, których współczynnik przewodzenia ciepła oscyluje w granicach 0,2. Co to oznacza w praktyce? Poliwęglany, które osiągnęły najlepszy wynik, znajdujące się w składzie ramki cieplnej, najmniej przewodzą ciepło, przez co ograniczają efekt mostka cieplnego.

Jak określić, czy dana ramka dystansowa spełnia swoje "cieplne" zadanie? Przynajmniej częściową odpowiedź znajdziemy w załączniku E do normy PN-EN ISO 10077-1:2007. Według podanego tam wzoru, podstawiamy dwie wartości: grubość ściany ramki oraz współczynnik przewodnictwa ciepła materiału, z jakiego jest wykonana. Otrzymana wartość, równa bądź mniejsza 0,007 gwarantuje wysoką jakość ramki dystansowej oraz jej efektywne działanie.

Podsumowując, warto przytoczyć wzór na współczynnik przenikania ciepła przez całe okno (Uw). Każdy z mieszkańców i użytkowników budynku dąży do energooszczędności, zarówno w wykorzystaniu energii elektrycznej, jak i cieplnej. Szczelne okno to zaoszczędzone pieniądze i komfort mieszkania. Dużą rolę w energooszczędności okna ma właśnie ramka dystansowa. Prowadząc obliczenia ze wzoru na współczynnik przenikania, w którym do osiągnięcia pożądanej wartości potrzebna jest między innymi powierzchnia ramy, powierzchnia szyby zespolonej oraz krawędź szyby, można zauważyć istotny wpływ rodzaju materiału, z jakiego produkuje się ramkę dystansową. Ciepła ramka to, według obliczeń, ramka wykonana z materiału innego niż aluminium. Poleca się stal bądź tworzywa sztuczne.