Okna energooszczędne co to takiego?

Oszczędzanie energii jest na topie, ale nie tylko dlatego, że to modny i lotny temat w mediach. Oszczędzając energię, chronimy nie tylko budżet swój i swojej rodziny, ale także naszą planetę przed nadmierną eksploatacją. Jednym ze sposobów na oszczędzanie w każdym budynku mieszkalnym, usługowym, czy gospodarczym jest montaż energooszczędnych okien. Co to tak naprawdę oznacza? Które okno faktycznie zasługuje na to miano i jakimi wskaźnikami kierować się przy jego zakupie?

Okno energooszczędne to niemal każde okno, które po zamknięciu pozwala ograniczyć utraty ciepła z wewnątrz pomieszczenia w kierunku zewnętrznym. Ostatnie lata i popularność oszczędzania energii doprowadziło do nadużywania tego terminu niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Aby okno zasłużyło na miano energooszczędnego, musi jednak spełnić szereg wymogów technicznych.

oszczędzanie

Niestety, w normach i dokumentach związanych z produkcją stolarki okiennej, ich wymiarowością i parametrami technicznymi ciężko znaleźć parametr "energooszczędności". Analizując dostępne badania, testy oraz współczynniki, na pewno warto wspomnieć o najważniejszym z nich - współczynniku przenikania ciepła (o symbolu Uw). Im mniejszy współczynnik, tym izolacja okienna jest lepsza, a straty energii - mniejsze. Wartość Uw nie może dać nam jednak gwarancji i stuprocentowej pewności, że montując dany element stolarki okiennej - faktycznie będziemy w stanie oszczędzić energię cieplną.

Warto jednak zasięgnąć informacji, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., w którym jasno określono normy techniczne, a w szczególności wartość współczynnika przenikania ciepła, jakie musi spełni okno montowane w danej lokalizacji. W załączniku znajdują się wytyczne, dotyczące okien w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, budynkach użyteczności publicznej oraz budynków gospodarczo-magazynowych. Dane, które na dzisiejszym, bardzo wysokim poziomie technologii w produkcji stolarki okiennej są dość archaiczne, mogą dać nam pewien obraz dopuszczalnej przenikalności. Orientując się w ten sposób, na pewno nie kupimy okna, pozwalającego bardziej na utratę niż zachowanie ciepła.

Wśród ogólnie przyjętych w polskim budownictwie wytycznych, można wyróżnić pewien przedział przenikalności, które gwarantuje energetyczną oszczędność okna. To obszar pomiędzy wartością 0,8 a 1,8, uzależniony od tego, czy okno jest zabudowane, czy niezabudowane. Warto jednak powiedzieć, że w określaniu ostatecznego progu Uw należy uwzględnić także:

-rodzaj budynku (mieszkalny, usługowy, bądź gospodarczy),

-jego lokalizację (np. mocno odsłonięta),

-strefę klimatyczną i średnie temperatury.

Co wpływa na energooszczędność okna? Zdecydowanie jego budowa, wysokiej jakości materiały i nowoczesne technologie. Należy mieć na względzie, że koszt tego typu okna może być nieco wyższy od standardowej stolarki okiennej. Wzbogacone jest o grubszą ramę, bezwzględnie jest to okno z wielokomorową szybą zespoloną, o odpowiednim wypełnieniu przestrzeni argonem (minimum 85 procent) i jego bardzo skutecznym uszczelnieniu.