Mostki termiczne przy wadliwym montażu okien

Właściwy montaż okien ma znaczenie kluczowe. Jeśli podczas prac montażowych nie dopilnuje się prawidłowego przebiegu i na tym etapie nie wyeliminuje się błędów, może to skutkować poważnymi usterkami i powstawaniem mostków termicznych.

Mostki termiczne, zwane także cieplnymi, to zjawisko w budownictwie, które objawia się obecnością miejsc w przegrodzie cieplnej, które odznaczają się przewodnictwem cieplnym większym od samej przegrody. Mostki termiczne dzielimy na punktowe i liniowe. Mostki punktowe  występują w niewielkim obszarze i tworzą się najczęściej, gdy następuje przebicie termoizolacji. Mostki liniowe powstają, gdy pewien obszar zostaje pozbawiony termoizolacji lub warstwa termoizolacji nie jest tej samej grubości.

Oścież okienna, ze szczególnym wskazaniem okolic szczeliny dylatacyjnej, jest miejscem, gdzie często pojawiają się mostki termiczne. Fachowcy wyróżniają kilka przyczyn, dla których mostki termiczne mogą pojawiać się właśnie w tej części przegród:mostek termiczny

Różnice w rozszerzalności cieplnej stykających się ze sobą materiałów. Przy zastosowaniu profili białych i antracytowych i oddziaływaniu na nie promieni słonecznych dochodzi do nagrzania elementów do dwóch różnych temperatur, co powoduje różny przyrost długości kształtowników i inne wartości naprężeń. W wyniku zmian długości profili warstwa izolacyjna może nie utrzymać spójności z murem lub kształtownikiem okiennym i w efekcie powstaje mostek termiczny.

Szerokość szczeliny dylatacyjnej źle dostosowana w stosunku do użytego materiału: jest zbyt wąska lub za szeroka, co uniemożliwia uzyskanie prawidłowego efektu termoizolacji.

Podłoże nie zostało oczyszczone lub zostało oczyszczone niedokładnie. Drobiny kurzu, brudu czy materiałów budowlanych przyklejone do ościeży uniemożliwiają prawidłowe przyleganie termoizolacji, w wyniku czego powstają mostki cieplne.

Aplikacji uszczelniania towarzyszyła nieodpowiednia temperatura. Kiedy temperatura spada poniżej pięciu stopni Celsjusza na konstrukcji budynku może pojawić niewidzialna warstwa lodu. Jeśli wykonuje się prace izolacyjne w takich warunkach, istnieje ryzyko, że materiał spoi się nie z konstrukcją, ale z lodem, który stopnieje, gdy nadejdą cieplejsze dni. Między termoizolacją a ościeżą pojawią się szczeliny włosowate a w rezultacie także i mostki cieplne.

Nastąpiła dyfuzja pary wodnej przez element złącza. Ciepłe i wilgotne powietrze z wnętrza domu przenika przez szczelinę, ulega ochłodzeniu i następuje wykroplenie pary wodnej. Gdy dopływ pary przewyższa odpływ na zewnątrz, wykroplona woda będzie zalegała w połączeniu. Dzieje się tak, gdy uszczelnienie zewnętrzne zostaje wykonane z materiału o większym oporze dyfuzyjnym niż wewnętrzne.

Warstwa termoizolacyjna została niestarannie położona i tym samym występują braki w jej ciągłości

Montaż okien wymaga skrupulatności i starannej pracy. Nie można zaniedbać żadnego etapu, gdyż skutkuje to błędami, które prowadzą do powstawania nieprawidłowości, takich jak mostki termiczne